VĂN PHÒNG ANH GIANG

Diện tích: 73m² , Thiết kế: 40 triệu, Thi công: 399 triệu

PHÒNG NGỦ – BÁC TRIỀU

Diện tích: 40m² , Thiết kế: 10 triệu ; Thi công: 143 triệu

THIẾT KẾ TRƯỜNG MẦM NON

Diện tích: 73m² , Thiết kế: 40 triệu,Thi công: 399 triệu

VĂN PHÒNG ANH TOÀN

Diện tích: 73m² , Thiết kế: 40 triệu,Thi công: 399 triệu

THIẾT KẾ NỘI THẤTXem thêm

VĂN PHÒNG ANH GIANG

Diện tích: 73m² , Thiết kế: 40 triệu, Thi công: 399 triệu

Chi tiết

PHÒNG NGỦ – BÁC TRIỀU

Diện tích: 40m² , Thiết kế: 10 triệu ; Thi công: 143 triệu

Chi tiết

THIẾT KẾ TRƯỜNG MẦM NON

Diện tích: 73m² , Thiết kế: 40 triệu,Thi công: 399 triệu

Chi tiết

VĂN PHÒNG ANH TOÀN

Diện tích: 73m² , Thiết kế: 40 triệu,Thi công: 399 triệu

Chi tiết

VĂN PHÒNG ANH GIANG

Diện tích: 73m² , Thiết kế: 40 triệu, Thi công: 399 triệu

Chi tiết

PHÒNG NGỦ – BÁC TRIỀU

Diện tích: 40m² , Thiết kế: 10 triệu ; Thi công: 143 triệu

Chi tiết

THIẾT KẾ TRƯỜNG MẦM NON

Diện tích: 73m² , Thiết kế: 40 triệu,Thi công: 399 triệu

Chi tiết

VĂN PHÒNG ANH TOÀN

Diện tích: 73m² , Thiết kế: 40 triệu,Thi công: 399 triệu

Chi tiết

dự án thành phốXem thêm

VĂN PHÒNG ANH GIANG

Diện tích: 73m² , Thiết kế: 40 triệu, Thi công: 399 triệu

Chi tiết

PHÒNG NGỦ – BÁC TRIỀU

Diện tích: 40m² , Thiết kế: 10 triệu ; Thi công: 143 triệu

Chi tiết

THIẾT KẾ TRƯỜNG MẦM NON

Diện tích: 73m² , Thiết kế: 40 triệu,Thi công: 399 triệu

Chi tiết

VĂN PHÒNG ANH TOÀN

Diện tích: 73m² , Thiết kế: 40 triệu,Thi công: 399 triệu

Chi tiết

tin tứcXem thêm